Mobirise offline website builder

O nas

Biuro Rachunkowe "ATENA" - Aneta Kulikowska powstało w roku 2011.


Kwalifikacje i uprawnienia do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych potwierdza Certyfikat Księgowy nr 51255/2011 wydany przez Ministra Finansów. 

Aneta Kulikowska jest magistrem ekonomii Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz posiada tytuł magistra w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Dodatkowo, ukończyła szereg szkoleń i kursów w tym Kurs dla Samodzielnych Księgowych (Bilansistów) przeprowadzony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, który potwierdza kwalifikacje w zawodzie Samodzielny Księgowy.

Biuro Rachnkowe "ATENA" oparte jest o najlepsze doświadczenia Anety Kulikowskiej na stanowisku księgowej w firmach międzynarodowych. W latach 2008 - 2010 Aneta Kulikowska pracowała jako księgowy w fimie Trinity Corporate Services Sp. z o.o. zajmując się kompleksowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami prawa w z użyciem programów Symfonia i Exact, w tym m.in. :

- weryfikacją, dekretowaniem i księgowaniem dokumentów księgowych,

- prowadzeniem rozliczeń podatkowych (CIT/VAT),

- kontrolowaniem i rozliczaniem stanu zobowiązań i należności,

- pracami związanymi z zamknięciem roku (m.in. wycena bilansowa składników aktywów i pasywów, kalkulacja podatku odroczonego, kalkulacja bieżącego podatku dochodowego itp.),

- importem, exportem, WNT, WDT,

- sporządzaniem sprawozdań statystycznych GUS,

- sporządzaniem sprawozdań do NBP,

- przygotowywaniem sprawozdań finansowych oraz okresowych raportów zgodnie z wymogami Klienta,

- sporządzaniem deklaracji, pism i innych informacji do odpowiednich Urzędów,

- obsługą audytów księgowych i podatkowych,

- Bilansem i Rachunekiem Zysków i Strat

- komunikacja i prowadzenie dokumentacji w języku angielski. 


Wcześniej Aneta Kulikowska zdobywała doświadzczenie jako Młodsza Księgowa w firmie Stanley Shared Services Centre, odpowiadając m.in. za : 

- rozliczanie zaliczek i delegacji pracowniczych,

- dekretowanie i księgowanie faktur zakupu spółek regionu Północnoeuropejskiego,

- księgowanie dokumentów importowych,

- sporządzanie wewnętrznych raportów i zestawień,

- rozliczanie pracowniczych kart Visa,

- rozrachunki w walutach obcych,

- uzgadnianie sald,

- dbałość o właściwe archiwizowanie dokumentów,

- obsługa programów FK: Navision, BPCS, SRM (SAP),

- prowadzenie korespondencja i komunikacja w języku angielskim.

Oferta Biura Rachunkowego Atena

Oferta

Biuro Rachunkowe "ATENA" oferuje kompleksową obsługę księgową, podatkową i kadrowo - płacową Państwa firmy :

- pełna księgowość, księga podatkowa, ryczałt, karta podatkowa,

- kadry, płace, ZUS,

- rozliczenie VAT, PIT, CIT,

- bilans, rachunek zysków i strat,

- wnioski o dotację, finansowe rozliczanie dotacji,

- wystawiam faktury VAT

- rozliczenia również w języku angielskim

- wnioski o zwrot VAT za materiały budowlane 

Formularz kontaktowy

Dziękujemy. Państwa wiadomość została wysłana. Biuro Rachunkowe "ATENA"

BIURO RACHUNKOWE „ATENA” Aneta Kulikowska

ADRES
 BIURO RACHUNKOWE
„ATENA” Aneta Kulikowska
ul. Wojska Polskiego 88
19-110 Goniądz

Strony internrtowe woj. podlaskie StronyMonki.pl